En Clínica Dental Sant Lluis som pioners en la tècnica de regeneració òssia. Un gran nombre de pacients han estat ja tractats amb èxit pel nostre equip mitjançant aquestes tècniques.

Un dels grans avanços que apliquem a Clínica Dental Sant Lluis i dels quals som pioners i experts ja que portem més de 10 anys usant-los, són els factors plasmàtics rics en proteïnes (PRGF). Aquests Factors tenen grans virtuts en l'estimulació del creixement cel·lular. S'extreuen de la sang del propi pacient, de manera que són absolutament segurs, no poden donar al·lèrgies ni reaccions no desitjades.


Amb el PRGF no sols ajudem a la regeneració òssia intrabucal, sinó que podem regenerar mucoses, i rejovenim la pell de la cara.

Amb els factors plásmicos de creixement ossi, extrets de la sang, amb membranes de reabsorció, amb empelts ossis o amb Autoimplants ossis, es pot aconseguir regenerar porcions d'os maxil·lar o mandibular que s'havien perdut o que mai van existir.