El millor tractament mèdic que existeix és aquell que no es realitza, perquè no és necessari. Per conservar un estat de salut bucodental sa és convenient mantenir una sèrie d'hàbits de salut.


La profilaxi consisteix en el manteniment o control de la salut bucodental, de dents, genives, mucoses, llavis, músculs i articulacions. També tracta el control de malalties de la boca que poden afectar a altres òrgans del cos, com cor, ronyó, fetge, etc.

Cada persona té un període de control o profilaxi diferent motivat per la seva edat, la seva salut dental, la seva genètica i en general pels seus hàbits. Per això el nostre personal dissenyarà per a vostè un programa específic de manteniment de salut bucodental. Realitzem programes genètics de possibilitats de desencadenar periodontopaties, o programes de prevenció i diagnòstic precoç del càncer oral.