Índex de l`article


 

L'odontologia esportiva consisteix en la prevenció i el tractament de lesions esportives relacionades amb les malalties bucodentals, així com el tractament i prevenció de lesions esportives que traumaticen les estructures bucodentals.

Malalties bucals afecten el rendiment dels esportistes a qualsevol edat i influeixen moltíssim en l'estat de salut general del mateix per aconseguir nous objectius esportius. I d'altra banda, el propi esport, especialment en aquells on hi ha contacte físic pot produir traumatismes facials i dentals d'importància.

L'Odontologia Esportiva es pot definir com una disciplina especialitzada que té com a fi seleccionar, orientar, supervisar, i quan sigui necessari, tractar als esportistes en els certàmens esportius de qualsevol nivell, incloent-hi els escolars, així com assessorar a qualsevol persona que realitzi activitat esportiva .


Clínica Dental Sant Lluís en el seu departament d'odontologia esportiva, té unes PAUTES per a tothom, nens, adolescents i adults que practiquen activitats esportives. Aquestes pautes han estat elaborades perquè es OBSERVA que és cada vegada més necessari protegir les estructures dentàries durant les activitats esportives i l'exercici físic.

Estan dividides en tres apartats.

  1. Inclou els exàmens dentals previs a qualsevol activitat esportiva.
  2. Recomanacions per a l'ús de protectors bucals així com dietes nutricionals segons l'exercici físic.
  3. Llistat d'esports en què s'exigeix ​​l'ús del protector bucal.