La substitució d'arrels dentàries mitjançant implants dentals de titani ens permeten actualment la restitució de les peces dentals absents. En perdre qualsevol peça dental, l'os comença a atrofiar-se i va desapareixent poc a poc

Quan no hi ha una dent o la seva rehabilitació és difícil o impossible, la substitució per un implant és la millor solució, ja que permet recuperar de manera fixa i còmoda totes les funcions (mastegar, parlar, estètica, estabilitzar els queixals veïnes i antagòniques, conservar el os de la zona, etc.). A més, això evita aplicar sobrecàrregues a les dents veïnes, com faria un aparell removible (de posar i treure) o un pont tradicional.

Depenent de l'os i de les característiques de cada persona, els implants i les pròtesis fixes sobre aquests, es poden posar en poques hores o en uns mesos. La utilització d'implants amb superfície bioactiva i tècniques de regeneració òssia permet rebaixar molt els temps d'espera per a la osteointegració (unió os-implant). La superfície bioactiva dels nostres implants és molt important ja que permet la unió amb l'os d'una forma molt biològica. A més l'ús de plasma ric en factors de creixement, permet una unió implant-os molt íntima, amb tot un seguit de proteïnes potenciadores de l'estimulació biològica òssia.


Per poder realitzar
un tractament implantològic es requereix un estudi previ molt exhaustiu. En Clínica Sant Lluis, el nostre equip de Cirurgia i Prostodòncia implantològica, li faran el diagnòstic i un pla de tractament específic per a vostè.