Gràcies a la cirurgia oral, els abans Problemes que no tenien solució se estan resolent amb èxit.

Per això hem creat una àrea específica per a la cirurgia oral que està equipada amb un complex i modern equipament d'última generació. La cirurgia oral es divideix al seu torn en cirurgia general i microcirurgia. Per a aquest últim cas disposem d'un microscopi de treball i lupes, que ens permeten operar amb molta més precisió.

L'equip de Clínica Dental Sant Lluis de cirurgia comprèn diversos professionals, com anestesistes, periodoncistas, cirurgians orals, maxil · lofacials i estomatòlegs.